world energy day

Energetyzujący Światowy Dzień Energii: Zielona przyszłość z 5% rabatem na wszystkie produkty!

Światowy Dzień Energii, obchodzony każdego roku 22 października, to ogólnoświatowe święto mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia energii i promowanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Spotykając się, aby uczcić ten wyjątkowy dzień, jako wiodący producent domowych turbin wiatrowych i paneli słonecznych, z dumą rozszerzamy nasze wsparcie i świętujemy Światowy Dzień Energii specjalną ofertą - 5% rabatu na wszystkie nasze produkty.
Kryzys energetyczny będący skutkiem wojen
Na globalny krajobraz energetyczny znacząco wpływały konflikty i wojny na przestrzeni dziejów, takie jak kryzys ukraiński, wojna domowa w Syrii i wojna domowa w Jemenie. Konflikty te często zakłócały dostawy energii, powodując kryzysy energetyczne o dalekosiężnych konsekwencjach. Wojny w regionach bogatych w paliwa kopalne, takich jak Bliski Wschód, doprowadziły do ​​niestabilności na rynkach energii, niedoborów dostaw i wahań cen, co ma wpływ na gospodarki na całym świecie. Kryzys energetyczny wynikający z wojen podkreśla znaczenie dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszania zależności od regionów wrażliwych geopolitycznie.
Aby zaradzić słabościom wynikającym z globalnej zależności energetycznej i wyzwaniom środowiskowym związanym z paliwami kopalnymi, konieczne jest przyjęcie niezależności energetycznej. Niezależność tę można osiągnąć poprzez przejście na odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna.
wykres przedstawiający globalne zużycie energii pierwotnej
Przejście na energię odnawialną
Odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w dążeniu do czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.
  • Rozwój energii słonecznej: Instalacje energii słonecznej rosną w imponującym tempie, a do końca 2020 r. na całym świecie zainstalowana zostanie ponad 650 gigawatów mocy słonecznej.
  • Rozwój energetyki wiatrowej: W ciągu ostatniej dekady moc elektrowni wiatrowych wzrosła ponad czterokrotnie, osiągając na całym świecie ponad 700 gigawatów mocy zainstalowanej do końca 2020 r.
  • Globalne zużycie energii: Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) przewiduje się, że globalne zużycie energii wzrośnie o 28% do 2040 r., co podkreśla potrzebę stosowania zrównoważonych rozwiązań energetycznych.
  • Cele w zakresie energii odnawialnej: Wiele krajów wyznaczyło ambitne cele w zakresie energii odnawialnej. Na przykład IEA szacuje, że odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i energia słoneczna, będą odpowiadać za 30% światowej produkcji energii elektrycznej do roku 2030.
  • Korzyści dla środowiska: Przejście na odnawialne źródła energii może prowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Według MAE przejście to mogłoby zmniejszyć emisję o ponad 1,3 gigaton rocznie.
  • Redukcja kosztów: Postęp w technologiach energii odnawialnej doprowadził do znacznych redukcji kosztów, czyniąc te źródła bardziej konkurencyjnymi ekonomicznie w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych.
Skorzystaj z ekskluzywnej zniżki 5%.
Z okazji Światowego Dnia Energii oferujemy 5% zniżki na wszystkie produkty wykorzystujące energię odnawialną jako krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Aby skorzystać z tej ekskluzywnej zniżki, odwiedź naszą stronę produktu i użyj kodu promocyjnego „ Energia23 ” podczas procesu realizacji transakcji. Ta ograniczona czasowo oferta (20–23 października) stanowi wyraz uznania dla naszego zaangażowania w czystszy i bardziej zrównoważony świat.
Wykorzystaj okazję do świętowania Światowego Dnia Energii i wykonaj znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Razem możemy zasilać czystszy świat, jedno gospodarstwo domowe na raz i zmniejszyć naszą globalną zależność od paliw kopalnych, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa energetycznego i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.