top of page

Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiedzialność korporacyjną

TESUP

Jun 13, 2023

Wywołujemy falę dzięki naszemu niezachwianemu zaangażowaniu w odpowiedzialność korporacyjną.

Naszym celem jest edukowanie dzieci w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez finansowanie projektów odpowiedzialności społecznej i dostarczanie paneli słonecznych do szkół. Oferując praktyczne doświadczenia, staramy się zaszczepić w następnym pokoleniu głębokie zrozumienie znaczenia czystej energii.


Ponadto zapewniamy pomoc UNICEF w sytuacjach kryzysowych i humanitarnych, stawiając na pierwszym miejscu dobro dzieci dotkniętych konfliktami i katastrofami. Wsparcie TESUP zapewnia, że pomoc ratująca życie dociera do najbardziej bezbronnych dzieci i rodzin na całym świecie.


Nasze zaangażowanie rozciąga się na sport i rozwój młodzieży, sponsorując Akademię Koszykówki Kerem Gonlum w Londynie. Inwestując w młodych sportowców, pokazujemy nasze zaangażowanie we wspieranie przyszłych gwiazd sportu i promowanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez sport.


Nie poprzestając na tym, aktywnie przyczyniamy się do zrównoważonych projektów w Afryce, dostarczając turbiny wiatrowe do odległych obszarów potrzebujących energii elektrycznej.


Wewnętrznie wdrażamy zrównoważone praktyki, minimalizując ilość materiałów nienadających się do recyklingu, edukując pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju i dążąc do tego, aby do końca 2024 r. działać wyłącznie w oparciu o zieloną energię.

Koncentrując się na edukacji, wsparciu i zrównoważonym rozwoju, aktywnie przyczyniamy się do jaśniejszej i bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich.

bottom of page