top of page

Agrupaciones & Soluciones Solares jest klientem TESUP

Agrupaciones & Soluciones Solares, doświadczony instalator energii słonecznej na południu Hiszpanii, testuje energię wiatrową! I wybrali turbinę wiatrową TESUP jako swoje stanowisko testowe!


#tesup #renewableenergy #windenergy