top of page

ITU Wydział Lotnictwa i Astronautyki Katedra Inżynierii Kosmicznej - klient TESUP !

Uniwersytet Techniczny w Stambule jest jedną z najstarszych uczelni technicznych na świecie o długiej, 250-letniej historii.


ITU to renomowana instytucja znana z historii, nauki, techniki, osiągnięć artystycznych i sportowych na przestrzeni 242 lat.


Założony jako jedenasty wydział ITU w 1983 r. Wydział Aeronautyki i Astronautyki ma na celu kształcenie inżynierów lotnictwa, astronautyki i meteorologii o solidnej formacji inżynierskiej wystarczającej do prowadzenia badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także posiadających współczesne umiejętności twórcze i społeczne.


Aby uzyskać energię, wykorzystają panel słoneczny Tesup Flexible! Niesamowity przyjaciel!


#tesup #electronics #engineering #solarpanel #solarenergy #solarpower #clean #environment