top of page

Jak patrzeć w przyszłość? 👀 lub Czym jest konwencja z Aarhus?🤓

#Prawa społeczeństwa w odniesieniu do #środowiska.


Konwencja z Aarhus ma charakter przyszłościowy. Zgodnie z nią istnieje dziś równe prawo i obowiązek ochrony środowiska i praw człowieka. Wyjaśnia również, że mamy obowiązek poprawy stanu środowiska z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.


Tak więc odpowiedź brzmi: patrzenie w przyszłość oznacza ekologiczne życie z TESUP już teraz.



#tesup #windturbine #windgenerator #atlas #installation #windpower #windenergy #greenenergy #cleanenergy #renewableenergy #alternatywnaenergia #cleanplanet #cleanfuture #savetheplanet #climatechange #ecology #uk #usa #europe #environment


bottom of page