top of page

Niezaprzeczalna rzeczywistość: Dysproporcje polarne i kryzys klimatyczny

Czy wiesz, że tempo ocieplenia na Antarktydzie jest trzy razy szybsze niż średnia globalna? Jest to szczególnie niepokojący trend, ponieważ Antarktyda jest domem dla największej pokrywy lodowej na Ziemi. Jeśli pokrywa lodowa będzie nadal topnieć w tym tempie, może to przyczynić się do katastrofalnego wzrostu poziomu mórz, wysiedlenia milionów ludzi i zalania społeczności przybrzeżnych na całym świecie.Rosnące temperatury na półkuli północnej

Półkula północna doświadcza stałego wzrostu temperatur w ciągu ostatnich kilku dekad. Ten trend ocieplenia został powiązany ze wzmocnieniem efektu cieplarnianego w wyniku działalności człowieka, takiej jak spalanie paliw kopalnych i wylesianie. W rezultacie jesteśmy świadkami częstszych i intensywniejszych fal upałów, susz i pożarów, które mają wpływ na ekosystemy, rolnictwo i zdrowie ludzi.


Topniejące bieguny na półkuli południowej

Podczas gdy półkula północna zmaga się z gwałtownie rosnącymi temperaturami, na półkuli południowej szybko topnieją polarne pokrywy lodowe. Południowe regiony polarne są szczególnie narażone na skutki zmian klimatu, a konsekwencje zmniejszającej się pokrywy lodowej są daleko idące. Antarktyda, największa na świecie pokrywa lodowa, przechowuje około 90% lodu na naszej planecie i 70% słodkiej wody. Rozpad tych kolosalnych mas lodu przyczynia się do wzrostu poziomu mórz, stanowiąc poważne zagrożenie dla nisko położonych społeczności przybrzeżnych na całym świecie. Oprócz wpływu na człowieka, topnienie szelfów lodowych na Antarktydzie zakłóca delikatną równowagę ekosystemów morskich, jeszcze bardziej zaostrzając globalny kryzys środowiskowy.


Temperatury rosną trzy razy szybciej niż średnia globalna

Być może najbardziej niepokojącym aspektem kryzysu klimatycznego jest tempo wzrostu temperatur w regionach polarnych. Badania wskazują, że półkula południowa doświadcza wzrostu temperatury trzy razy szybciej niż średnia globalna. Ten szybki trend ocieplenia jest wyraźnym sygnałem, że jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej. Konsekwencje tej rozbieżności są poważne i dalekosiężne. Konsekwencje dla globalnych wzorców pogodowych, prądów oceanicznych i różnorodności biologicznej są nieprzewidywalne, co sprawia, że jeszcze trudniej jest złagodzić zbliżającą się katastrofę. Bez podjęcia pilnych działań, szkody dla delikatnej równowagi naszej planety mogą stać się nieodwracalne.


*Poniższy obraz przedstawia porównanie zasięgu lodu w 1991 i 2021 r.Wpływ na ludzkie życie

Wpływ zmian klimatu nie ogranicza się do odizolowanych regionów; dotyka nas wszystkich. W miarę jak ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze, społeczności na całym świecie stają w obliczu zagrożeń dla ich bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywnościowego i źródeł utrzymania. Klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie i fale upałów, stały się bardziej niszczycielskie, powodując przesiedlenia milionów ludzi i pogłębiając nierówności społeczno-ekonomiczne.


Znajdowanie rozwiązań z TESUP

Zmiany klimatu to fakt, z którym mamy do czynienia każdego dnia. Wczoraj po południu huragan uderzył w Łotwę, gdy świeciło słońce, a temperatura wynosiła 35 stopni. To się dzieje naprawdę. Będziemy z tym walczyć razem! Działaj z TESUP już dziś i zacznij generować czystą energię dzięki produktom TESUP! Oferujemy szeroką gamę produktów, aby umożliwić jednostkom i społecznościom przejście na bardziej ekologiczne alternatywy energetyczne.

bottom of page