top of page

Odpowiedzialność korporacyjna w TESUP

W erze, w której społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz ważniejsza, TESUP wyróżnia się jako przykład firmy, która stawia poprawę społeczeństwa i środowiska w centrum swoich praktyk biznesowych. Zaangażowanie TESUP w społeczną odpowiedzialność biznesu obejmuje różne inicjatywy na całym świecie, w tym pomoc w sytuacjach kryzysowych, wspieranie akademii sportowych i prowadzenie projektów zrównoważonego rozwoju w Afryce. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, edukacji i innowacjach, TESUP aktywnie przyczynia się do bardziej ekologicznej i integracyjnej przyszłości.Wspieranie UNICEF: Pomoc w sytuacjach kryzysowych


Zaangażowanie firmy TESUP w społeczną odpowiedzialność biznesu wykracza poza edukację w zakresie energii odnawialnej. Aktywnie wspieramy pracę UNICEF w sytuacjach kryzysowych i humanitarnych na całym świecie. Koncentrując się na dzieciach najbardziej dotkniętych konfliktami i katastrofami, staramy się zapewnić im ratujące życie wsparcie podczas kryzysów. Wspierając UNICEF, pokazujemy nasze zaangażowanie w pomoc najbardziej bezbronnym dzieciom na całym świecie.


Wzmacnianie pozycji dzieci: Edukacja i energia odnawialna


Jako TESUP zdajemy sobie sprawę, że edukacja dzieci w zakresie energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie dla kształtowania ich wartości i inspirowania ich do dokonywania zrównoważonych wyborów. Finansując projekty odpowiedzialności społecznej i dostarczając panele słoneczne do szkół takich jak Vineyard School w Anglii, oferujemy praktyczne doświadczenia i pokazujemy dzieciom korzyści płynące z energii odnawialnej. Inwestując w edukację dzieci, TESUP wychowuje pokolenie, które ceni i aktywnie uczestniczy w przejściu na czystsze źródła energii. Rozumiemy również znaczenie sportu w rozwoju młodych ludzi. Wspierając Akademię Koszykówki Kerem Gonlum w Londynie, TESUP inwestuje w przyszłość sportu i pielęgnuje talenty młodych sportowców. Poprzez to partnerstwo pokazujemy nasze zaangażowanie we wzmacnianie pozycji młodzieży i promowanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez sport.


Pomoc w zakresie energii odnawialnej: Dostarczanie turbin wiatrowych w strefach trzęsień ziemi


TESUP wykracza poza wkład finansowy i rozszerza wsparcie na obszary dotknięte klęskami żywiołowymi. Dostarczając turbiny wiatrowe do stref trzęsień ziemi, pomagamy w odbudowie infrastruktury energetycznej i ułatwiamy bardziej ekologiczny proces odbudowy. Inicjatywa ta pokazuje nasze zaangażowanie w wykorzystanie wiedzy specjalistycznej w zakresie energii odnawialnej, aby pomóc społecznościom w potrzebie.


Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju: Od produkcji do pakowania


W firmie TESUP stosujemy kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju korporacyjnego w ramach własnej działalności. Aktywnie dążymy do zminimalizowania naszego wpływu na środowisko poprzez różne zrównoważone praktyki. Unikamy materiałów nienadających się do recyklingu w produkcji i pakowaniu, wybierając pudełka ze sklejki zamiast papierowych. Wybór ten nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także zapewnia klientom rozwiązania do przechowywania wielokrotnego użytku. Ponadto nasza decyzja o digitalizacji instrukcji obsługi za pomocą kodów QR zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do walki z wylesianiem.


Wewnętrzna świadomość i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju


Rozumiemy, że korporacja zaczyna się od wewnątrz. Aktywnie edukujemy i zachęcamy naszych pracowników do stosowania zrównoważonych praktyk w życiu osobistym i zawodowym. Promując zrównoważony rozwój jako sposób na życie, dążymy do stworzenia kultury świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników.


Zielone operacje: Dążenie do 100% energii odnawialnej


Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz energii odnawialnej. Do końca 2024 roku planujemy stać się w 100% niezależni, zapewniając, że nasze warsztaty i operacje będą zasilane wyłącznie zielonymi źródłami energii. Ten ambitny cel pokazuje zaangażowanie TESUP w dawanie przykładu i napędzanie przejścia na czystą energię.


Zaangażowanie TESUP w odpowiedzialność korporacyjną wyznacza godny pochwały standard dla firm na całym świecie. Koncentrując się na edukacji w zakresie energii odnawialnej, wspieraniu inicjatyw humanitarnych, pomocy w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi i wewnętrznych praktykach zrównoważonego rozwoju, TESUP demonstruje swoją determinację, aby wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wzmacniając pozycję dzieci, wspierając zrównoważone projekty i napędzając innowacje w sektorze energii odnawialnej, TESUP odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

bottom of page