top of page

Szczyt klimatyczny COP 27

COP27 to konferencja, na której światowi przywódcy spotykają się na dwa tygodnie negocjacji klimatycznych, podczas gdy narody walczą o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w obliczu globalnego kryzysu energetycznego, wojny w Europie i rosnącej inflacji. Oznacza konferencję stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, UNFCCC.

W czerwcu 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii UNFCCC zostało po raz pierwszy podpisane przez 154 kraje. Celem tego szczytu było zrównoważenie stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze i kontrolowanie dystrybucji paliw do globalnego ocieplenia.


W zeszłym roku odbyło się ono w Glasgow w Szkocji, aw tym roku w Sharm el Sheikh w Egipcie będzie 27. spotkaniem.


Głównym celem tej konferencji jest poszukiwanie rozwiązań dla rosnących globalnych temperatur i zmian klimatycznych. Światowi przywódcy mają nadzieję, że ich głosy zostaną wysłuchane i opracują kompleksowy plan osiągnięcia celów porozumienia paryskiego z 2015 r. i zapobieżenia globalnej katastrofie klimatycznej, przed którą stoi nasza planeta. Kraje zamożne starają się pomóc krajom rozwijającym się w zakresie paliw kopalnych i przejścia na energię odnawialną, nadrabiając wzrost gospodarczy utracony przez nasilające się powodzie, burze i fale upałów. Oczekuje się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 35 000 delegatów.


Innym celem Cop27 jest wzmocnienie zerowych emisji dwutlenku węgla netto, rządowych zobowiązań finansowych, warunków pracy oraz ochrony społeczności i siedlisk przyrodniczych na czele ekstremalnych zjawisk pogodowych spowodowanych globalnym ociepleniem.


Niedawne klęski żywiołowe, takie jak susza, intensywne upały, huragany i gwałtowne powodzie w Ameryce Północnej, Europie i Azji tego lata skłaniają narody do podkreślania potrzeby globalnej jedności i działania.


W ramach Cop27 są specjalne dni:


11 Listopada Dzień Dekarbonizacji

Od czasu przyjęcia porozumienia paryskiego firmy i branże mają plany i polityki mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i przejście na dekarbonizację.


14 Listopada Dzień Wody

W tym dniu omówione zostaną zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, niedobory wody, susze, wpływ klimatu na zasoby wodne, zrównoważony rozwój i systemy ostrzegania.


15 Listopada Dzień Energii

Będzie koncentrował się na energii odnawialnej, zielonej energii, transformacji energetycznej, efektywności energetycznej i sposobach zarządzania przewidywaną globalną transformacją energetyczną.


Ten szczyt ma na celu sprawdzenie, czy organizacja międzynarodowa może rozwiązać narastający światowy kryzys. Już dziś, w Dniu Dekarbonizacji, rozpocznij swoją zdekarbonizowaną przyszłość, kupując produkty Tesup!