TESUP w sztuce ;) 🎨

Morska bryza, kwiaty, dźwięk fal uderzających o skały, otwarta księga...


Przez wieki nauka i sztuka szły obok siebie. Zarówno sztuka, jak i nauka zrodziły się z odwiecznej ludzkiej potrzeby wiedzy. Nauka poznaje świat poprzez logikę, a sztuka poprzez emocjonalne obrazy. Sztuka i nauka to dwa wielkie motory ludzkiej kultury. 🌎⏳


#tesup #art #science #electronics #renewableenergy #greenenergy #alternativeenergy #windenergy #windpower #windturbines #cleanenergy #cleanenvironment #savetheplanet #world #usa #europe #southafrica #uk #ukraine #turkey #uae #japan