top of page

TESUP zapewnia GREENPEACE elastyczne panele słoneczne! Zróbmy razem ten świat czystszy!


Greenpeace to niezależna organizacja non-profit o zasięgu globalnym, prowadząca kampanie, która wykorzystuje kreatywną i pozbawioną przemocy konfrontację, aby ujawnić globalne problemy środowiskowe i ich przyczyny.

Ich cele:

  • Chroń różnorodność biologiczną we wszystkich jej formach.

  • Zapobiegaj zanieczyszczeniu i nadużywaniu naszych oceanów, ziemi, powietrza i wody.

  • Koniec zagrożeń nuklearnych.

  • Promuj pokój i globalne rozbrojenie.

Tesup ma te same cele! W przyszłości chcemy dać czystą energię całemu światu!

#tesup #greenpeace #cleanenergy #solarenergy #cleanpower #windpiwer #renewablesources #savetheplanet #clean #environment #ecologic