top of page

TESUP, skąd się to bierze? Co to znaczy?

Czy to TE-SUP (Dostawca Technologii) czy coś podobnego?


Oczywiście znasz TESUP i to, co robi TESUP, producent domowych turbin wiatrowych, który dostarcza lokalnie na cały świat!


Ale mniej znane jest pochodzenie nazwy firmy, najwyraźniej nie jest to popularne słowo ani nic, co można rozpoznać.


Skąd więc inspiracja, można zapytać? Musimy cofnąć się do epoki brązu i starożytnego królestwa. Imperium hetyckie, rozciągające się od 1500 pne do 1100 pne, było potężnym imperium z wieloma znaczącymi wkładami w kulturę światową i było obecne w wielu bardzo ważnych wydarzeniach z epoki brązu


Hetyci używali hierarchicznego panteonu Bóstw lub Bogów, podobnego do bardziej znanych bogów greckich i rzymskich. I na samym szczycie tej hierarchii? Teshub lub Tešup bóg nieba, grzmotów, burz i słońca.


Czy jest lepszy bóg do reprezentowania firmy, która wykorzystuje moc nieba do tworzenia mocy!
bottom of page