top of page

Turbina wiatrowa TESUP jedzie do gorącej Brazylii :) Brazylijska firma RS Energy jest użytkownikiem


W dzisiejszych czasach przyszłe perspektywy rozwoju zależą od tego, jak ludzie mogą wykorzystać „zieloną energię” do własnych celów. Stopniowa degradacja środowiska i ubytek zasobów Ziemi zmusi ludzkość do polegania na zielonej energii w celu przetrwania. Jednocześnie standard życia ludzi wcale się nie obniży.


#tesup #windturbine #windgenerator #windpower #windenergy #cleanenergy #cleanpower #greenenergy #renewableenergy #alternativeenergy #savetheplanet #savetheworld #environment #ecology #brazil #latinamerica #uk #usa #europe #turkey #ukraine #uae #southafrica #japanbottom of page