top of page

Wpływ COVID-19 na energię odnawialną

Pandemia wywarła duży wpływ nie tylko na wiele aspektów codziennego życia, ale także na sposób funkcjonowania wielu branż. Podobnie jak w wielu innych sektorach, podczas pandemii nastąpiły zmiany w energetyce odnawialnej.

Przed pandemią energia odnawialna rosła, a każdego roku na całym świecie otwierano wiele nowych instalacji. Kierując się globalnym wzrostem poparcia dla polityk i produktów przyjaznych dla środowiska, wiele krajów i konsumentów inwestowało w energię odnawialną.Niestety pandemia przyczyniła się do zahamowania tego wzrostowego trendu energii odnawialnej. Wielu wykonawców i fabryk musiało wstrzymać prace nad projektami OZE ze względu na środki dystansowania społecznego. W połączeniu z niechęcią inwestorów do wydawania pieniędzy w czasie recesji spowodowanej pandemią i wieloma innymi czynnikami, postęp w tych projektach zwolnił.

Ale to nie wszystkie złe wieści! W miarę jak kraje zaczęły łagodzić ograniczenia, sytuacja może zmierzać do nieco bardziej normalnego stanu, a przemysł energii odnawialnej nie wykazuje oznak spowolnienia. Wiele krajów wprowadza nowe projekty finansowane przez rządy, aby pomóc w uruchomieniu ich gospodarek, w których energia odnawialna jest kluczowym elementem wielu z tych projektów. Zwiększone inwestycje w sektory energii odnawialnej zapewnią znacznie większą wydajność zielonej energii elektrycznej na całej planecie, pomagając zmniejszyć liczbę szkodliwych elektrowni węglowych i gazowych.

Tak więc w krótkim okresie, podobnie jak wiele branż, energia odnawialna ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Jednak mogą istnieć pewne ukryte długoterminowe korzyści dla branży. Musimy tylko poczekać i zobaczyć!

#tesup #savings #covid #economy #investors #renewable #renewableenergy #greenenergy #savetheplanet #atlas2.0

bottom of page