top of page

Grupa Nieuwco w Afryce Południowej korzysta z TURBIN WIATROWYCH TESUP!

Recykling odgrywa bardzo ważną rolę w dzisiejszej zmianie klimatu i zanieczyszczeniu planety. Tesup z przyjemnością udzieli wsparcia!


W branży recyklingu Nieuwco Group of Companies zobowiązuje się do ciągłego przewodzenia na rynku, używając najnowocześniejszego, najnowocześniejszego i wysoce wyrafinowanego sprzętu, aby nie tylko spełniać, ale nawet przekraczać wymagania stawiane przez branżę.

Grupa zapewni ponadto, że zbieranie i przetwarzanie wszystkich materiałów odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami rządowymi, prowincjonalnymi, lokalnymi i międzynarodowymi, tworząc w ten sposób infrastrukturę miejsc pracy oprócz zdrowszego, wolnego od odpadów społeczeństwa .


#tesup #windturbine #windgenerator #windpower #windenergy #cleanenergy #greenenergy #greenpower #renewableenergy #cleanplanet #savetheplanet #climatechange #ecology #uk #usa #europe #southafrica #uae #turkey #ukraine #japanbottom of page