top of page

University of Warwick używa TESUP

Wiele uniwersytetów na całym świecie korzysta z generatorów wiatrowych TESUP

Dziś witamy University of Warwick w rodzinie wiatrowej TESUP

Razem zmieniamy świat!

Dziękuję za twoje zaufanie!

ZESPÓŁ TESUP